[TiEA數位人才聯盟]職缺資訊

TiEA夥伴正在進行招募!
職缺列表如下,詳細的職缺內容請參考附件說明。                        
  • 電商業務人員
  • 網路行銷
  • 專案經理
  • 行銷企劃專員
  • 軟體測試工程師 / Quality Assurance Engineer (QA)
  • 跨境電商運營專員
瀏覽人次 349